până la total: 0,00 RON

Livrare gratuita de la 530RON

 +48 783 165 510

office@modernbhp.ro

Politica de confidențialitate

I.

Dispoziții de bază

În conformitate cu secțiunea 5(o) din Legea nr. 18/2018 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare (denumită în continuare "Legea") este ModernCompany Jarosław Werner se sidlem: Al. Czerwonych Maków 15, 59-220 Legnica, număr de identificare: 383535738 Număr de TVA: PL6951361806 (denumit în continuare: "Operatorul").
Datele de contact ale operatorului sunt următoarele
adresa: Al. Czerwonych Maków 15, 59-220 Legnica

e-mail: office@modernbhp.ro

telefon: +48 783 165 510

Date cu caracter personal înseamnă orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator de rețea sau prin referire la unul sau mai multe elemente specifice ale identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.
Operatorul nu a numit un responsabil cu protecția datelor.

II.

Sursele și categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului sau datele cu caracter personal pe care operatorul le-a obținut pe baza îndeplinirii comenzii dumneavoastră.
Operatorul prelucrează datele dumneavoastră de identificare și de contact, precum și datele necesare pentru executarea contractului.

III.

Temeiul juridic și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este
executarea unui contract între dumneavoastră și operator, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (b) din lege,
interesul legitim al operatorului în furnizarea de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative) în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (f) din lege,
consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea în scopul furnizării de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative) în conformitate cu secțiunea 13 alineatul (1) litera (a) din lege, în absența unei comenzi de bunuri sau servicii.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este
pentru a vă procesa comanda și pentru a vă exercita drepturile și obligațiile care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator; atunci când plasați o comandă, sunt necesare date cu caracter personal care sunt necesare pentru procesarea cu succes a comenzii (nume și adresă, contact), furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului, fără furnizarea datelor cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau executarea acestuia de către operator,
trimiterea de comunicări comerciale și desfășurarea altor activități de marketing.
Decizia individuală automată de luare a deciziilor, în sensul articolului 28 din lege, este luată de către operator. v-ați dat consimțământul explicit pentru o astfel de prelucrare.

IV.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Operatorul păstrează datele cu caracter personal
pentru perioada necesară pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator și pentru exercitarea creanțelor care decurg din această relație contractuală (pentru o perioadă de 15 ani de la încetarea relației contractuale).
Atât timp cât consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing este retras, până la un maxim de 15 ani, dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului.
După expirarea perioadei de păstrare, operatorul șterge datele cu caracter personal.

V.

Destinatarii datelor cu caracter personal (subcontractanți ai operatorului)

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt
Implicat în furnizarea de bunuri/servicii/executarea de plăți în baza unui contract,
furnizarea de servicii de operare a magazinului electronic și de alte servicii legate de operarea magazinului electronic,
furnizarea de servicii de marketing.
Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță (către o țară din afara UE) sau către o organizație internațională.

VI.

Drepturile dumneavoastră

În condițiile prevăzute de lege, aveți
Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 din lege,
dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu articolul 22 din lege sau de restricționare a prelucrării în conformitate cu articolul 24 din lege,
dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 23 din lege,
dreptul de a se opune prelucrării în conformitate cu articolul 27 din lege,
dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 26 din lege,
dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare în scris sau în format electronic la adresa sau la adresa de e-mail a operatorului specificată la articolul III din prezenții Termeni și condiții.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor dacă considerați că dreptul dumneavoastră la protecția datelor a fost încălcat.

VII.

Condiții de securitate a datelor cu caracter personal

Operatorul de date declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.
Operatorul a luat măsuri tehnice pentru a securiza stocarea datelor și stocarea datelor cu caracter personal pe suport de hârtie.
Operatorul declară că numai persoanele autorizate de către operator au acces la datele cu caracter personal.

VIII.

Dispoziții finale

Prin trimiterea unei comenzi din formularul de comandă online, confirmați că sunteți la curent cu politica de confidențialitate și că o acceptați în întregime.
Sunteți de acord cu acești termeni și condiții prin bifarea căsuței de consimțământ prin intermediul formularului de comandă online. Prin bifarea căsuței de consimțământ, confirmați că ați luat cunoștință de politica de confidențialitate și că o acceptați în întregime.
Operatorul are dreptul de a modifica acești termeni și condiții. Acesta va publica noua versiune a politicii de confidențialitate pe site-ul său web și vă va trimite, de asemenea, o nouă versiune a politicii de confidențialitate la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o operatorului.
Acești termeni și condiții vor intra în vigoare la data de 13.11.2021.

sus
Shop is in view mode
Afișați versiunea pe întreaga pagină
Sklep internetowy od home.pl